افزودن نظر جدید

بنظر بنده جنابعالی سعی دارید از بحث اصلی منحرف شوید. می توانید خیلی مقالتون رو بی طرفانه بنویسید که مدرک و سندی وجود ندارد. یکبار دیگر مقاله خود را بخوانید متوجه جهتگیری آن می شوید. اگر متوجه این جانبداری نمی شوید مقاله شما بطور کل مردود است حتی اگر بخشی از آن درست باشد. از شیوه تعصب و پاسخ هاتون به نظرات دانستم که منطقی در افکار جنابعالی هم وجود دارد. من نمی گویم سندی برای روز پسر وجود دارد اما موضوع اصلی بحث شما تنها این نبود. در پاسخ به نبود سند، رفتار و کردار کمبوجیه و نژاد پرستی را به میان آوردید. یک مقاله علمی علاوه بر اسناد محکم باید بدور از قضاوت شخصی باشد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.