افزودن نظر جدید

بله این جور هست. روز تولد کمبوجیه (اینکه در چه روزی متولد شد) سند تاریخی ندارد. اما رفتار زشت او با خواهرش در منابع تاریخی بیان شده است. همانطور که روز تولد چنگیز مغول معلوم نیست. اما رفتار او با دیگران معلوم است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.