افزودن نظر جدید

هرچی تجاوز و دزدی و خونخواری هست توی دوره حال داریم میبینیم . اگر نبودیم و از دوره کوروش چیزی ندیدیم الان هستیم و داریم میبینیم./
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.