افزودن نظر جدید

سؤال خوبی پرسیدید. پاسخ "شهید" محمد ابراهیم همت به سؤال شما: اسلام و راه قرآن و طریق امام حسین، تنها راه سعادت ماست. مادر! از طرف من این پیام را به جوانان ایران برسان و به آنان بگو که برخیزید و اسلام را دریابید و برای اسلام فداکاری کنید. مبادا امام خمینی را تنها بگذارید........ ادامه: https://www.adyannet.com/fa/news/30955
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.