افزودن نظر جدید

دوست من اینکه شما به یک شخصیت تاریخی ایران باستان توهین می کنید اصلا کار پسندیده ای نیست ما حق توهین به دلخواه به هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی را نداریم دوم اکر نادر و کمبوجیه و پادشاهان قدرتمند افسانه ای ایران باستان نبودن در حال حاضر با بی عرضگی مردان قجر فکر کنم فقط ت۶ران بنام ایران بود پس قدر دان قدرتهای پادشاهان قدیم باشیم مگر پادشاهان مصر و روم و یونان و ....در عصر بلستان به فکر کشور گشایی نبودن که به این پادشاهان خرده میگیرید در مورد روز پیر که زادروز کمبوجیه اعلام شده اطلاعی ندارم و تعصبی هم ندارم اما یک سوال چرا از شادی گریزونید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.