افزودن نظر جدید

کمبوجیه با خواهر خودش خوابیده. اون وقت یک عده عقده ای عقب مونده بی فکر بهش افتخار میکنن. واقعاً که...!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.