افزودن نظر جدید

سلام. این حرف کورش هست؟ در کدام سند آمده؟ امروز طرفداران کورش، حرفهای دانشمندان بزرگ دنیا را به نام کورش جعل میکنند. مثلا همین حرف، مربوط به یک اندیشمند بوده که به اسم کورش جعل شده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.