افزودن نظر جدید

نژاد خود پرستیدن و نژاد بیگانه پرستیدن در هر صورت حماقت محض است. و کسی که یکی را بهتر از دیگری میداند احمق است. نژادپرستی مطلقا احمقانه است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.