افزودن نظر جدید

ضمناً اینکه هخامنشیان، برای بت‌های عرب‌های جاهلی، قربانی و پرستش میکردند ایرادی ندارد؟! عرب پرست بودن هخامنشیان: https://www.adyannet.com/fa/news/24740
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.