افزودن نظر جدید

گرچه حرفهای شما رو قبول ندارم ، ولی پیرو تقویم تقلیدی بابل و مصر بودن صد بار بهتر از پیرو تقویم عربی بودنه،
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.