افزودن نظر جدید

چطور وقتی اعراب کشور گشایی کردن و ایرانیای بی گناه رو قتل عام کردن شما گفتید برای تبلیغ دین خدا و به راه راست کشاندن مردم بوده ولی وقتی ایرانیها کشور گشایی کردن میگید خون ریزو قاتل و بی رحم بودن دقیقا فازتون چیه؟حتی یه عربم اینطوری از حمله ی اعراب دفاع نمیکند که شما دفاع میکنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.