افزودن نظر جدید

کسانی که هویت ایرانی رو به گند میکشن واز بقیه نژادها دفاع میکنن احتمالا یه چیزیشون میشه،حالا یا با اقوام دیگه رابطه فامیلی پیدا کردن یا زیر سلطه اونها هستن...هرچی هست من نمیدونم،اما،ایرانی بودنت رو برتر بدون...و برای دفاع تز اعراب و بقیه نژادها هر اراجیفی در مورد وطن خودت نباف..دیگران خوب بودن یا بد،دلیلی نداره شما برای دفاع ازشون خودتو خراب کنی...ملت ما امروزه هرچی میکشه از نابخردی و بی سوادی امثال شماییست که هویت کشور خودتو نادیده میگیری و از کسانی دفاع میکنی که خوب و.بد بودنشون بخودشون ربط داره...روز پسر باشه یا نباشه،یک ایرانی هیچ وقت خودشو کمتر از دیگری نمیدونه...برید خودتونو درست کنید احتمالا ژن شما متفاوته
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.