افزودن نظر جدید

کمبوجیه رو بعنوان بخشی از تاریخ وطنم قبول دارم نمیشه حذفش کرد علی الحال تارخ نویسان همیشه در خدمت قدرت بودند و شبهه این میرود که ازدواج با خواهرش در از حد فرهنگ ان زمان خدعه باشد....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.