افزودن نظر جدید

این نوشتار (شایعه: روز پسر در تقویم هخامنشی) پاسخی است به یک دروغ شاخدار. شما چرا ناراحت شدید؟ هویتی که با دروغ ساخته بشه به راحتی فرو می‌ریزه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.