افزودن نظر جدید

شما چون اهل نفاق و تفرقه هستید و تجزیه طلب و ضد ایران می باشید نمی توانید حقایق را ببینید.میشه بفرمایید آبراه پیوند دهنده ای که به فرمان داریوش کنده شد هنر کدام مردم است و چرا مصریان بسیار بسیار بسیار پیشرفته چرا خود این کار را نکردند؟؟؟و بفرمایید راه شاهی در زمان چه کسی ساخته شد و چرا این تمدن های فوق درخشان مد نظر شما پیش از داریوش این کار را نکردند؟؟؟بی شک ایرانیان در دوره هخامنشی از تمدن های دیگر بیشترین بهره را بردند و باعث ترقی آنها شدند اما از عیلام نوشتن شما معلوم است دل در گرو صهیونیسم و پان عربیسم دارید. چرا که تمدن ایلام درست است.عیلام فقط در تورات آمده و در الفبای سومری و آکدی حرف ع وجود ندارد.ایلامیان خود را هالتامت یا هالتامتی می خواندند.بر پایه نقوش تخت جمشید ایلامی ها پس از پارسی ها که حاکم بودند و مادها که مادر کوروش از مادها بود در جایگاه سوم و پیش از بسیاری از اقوام آریایی مانند پارت ها و سکایی ها و ارمن ها و... بودند که خود نشان می دهد هخامنشیان و پارسی ها قوم ستیز نبودند و از خط و زبان ایلمی و سپس بابلی بهره می بردند و دین و زبان خود را به کسی تحمیل نمی کردند.دیگر آنکه ملت یک پدیده اجتماعی جدید است و در آن دوران ما چیزی بنام ملت بابل یا ملت آکد و... نداریم.نکته دیگر آنست که در تخت جمشید نقوش بزرگان و فرمانروایان تابعه وجود دارد که هر کدام برای خود و در منطقه خود شاهی بودند و شاهنشاه هخامنشی شاه شاهان بود و در آن زمان مردم مانند امروز مسافرت نمی کردند که مثلا از شرق به غرب بروند ( جز تعداد بسیار بسیار اندکی که بازرگان و یا حکومتی بودند ) و شاهان هخامنشی هم مانند شما بیکار نبود که کنار تخت جمشید بایستد و به رهگذار ها فخر بفروشد.دیگر آنکه قرآن کریم هیچ آیه و یا سوره بدی درباره شاهان ایران ندارد اما از فرعون مصری و نمرود بابلی و... به بدی یاد می کند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.