افزودن نظر جدید

سلام ؛ امامان آمده اند تا تفسیر صحیح از کتاب خدا که کتاب زندگی است را به بشر بیآموزند تا به آلودگیهای دنیا و مکر شیطان تن ندهند، اینکه حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام بدانند؛ درس زندگی است و خدمت به مردم خدمت به خداست، که بالاترینش فدای هدایت جامعه شدن است و از خود گذشتن است. هرکس به اندازه وسعت دل و عقلش
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.