افزودن نظر جدید

خون دل ها خورده شده که یک نفر مثل صفی تربیت شود.. در حد اظهار نظر درباره صفی نیستید تفسیر قران وزبده الاسرار خود گویای عظمت این صوفی صفی صافی هست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.