افزودن نظر جدید

چنانچه کتاب تفسیر قران صفی را ملاحظه کنید نسبت به این بزرگ مرد شریف محترمانه وبدرور از تعصب نظر خواهید داد ومنصفانه قضاوت خواهید کرد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.