افزودن نظر جدید

شما که میگید در تاریخ طبری کوروش یهودیه،لطف کنید عکس و شماره صفحه،جلدش رو بذارید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.