افزودن نظر جدید

مگر پیامبرتون ارث پدرشو از خسرو پرویز طلب داشت؟؟ پیغمبرتون پاره شدن رشته پادشاهیشو خواستار شد خدا هم رشته دودمان خودشو از هم پاچوند.چیزی که مانند داره گله نداره
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.