افزودن نظر جدید

درست است که زبان عربی زبان اول اسلام است اما زبان فارسی زبان دوم اسلام و زبان اول تشیع و زبان اول عرفان اسلامی است پس زبان فارسی از زبان عربی ارزش بیشتری دارد.امروز زبان عربی زبان تروریست و وهابی گری و سلفی گری افراطی و زبان فارسی زبان اسلام واقعی و ارزش های والای اسلامی و شیعی و عرفان حقیقی است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.