افزودن نظر جدید

الحمد لله شما که موید ما هستی و معترف هستی بعضی از رسولان علم غیب دارند از دیدگاه شما نتیجه می گیریم که علم غیب وجود دارد . اما اینکه عقیده شیعه را خلاف قرآن دانستی هم خودت و هم رهبرانت می دانند که این تهمتی بیش نیست اگر مذهب قائلین به علم غیب باطل است و خلاف قرآن است پس خودت گه قائل به علم غیب هستی هم باطل و خلاف می باشی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.