افزودن نظر جدید

«حلول» ظهور ذات خداوند در صورت انسان یکی از اساسی ترین باورهای اهل حق است و به همین جهت آنها را ملحق به فرقه های غالی کرده اند. تفاوت آنها با علی اللهی ها این است که آنها حلول را اختصاص به علی (علیه السلام) می دهند ولی اهل حق همه بزرگان خود مثل بهلول، شاه فضل، باباسرهنگ، شاه خوشین، باباناووس، سلطان اسحاق، شاه ویسقلی (قرمزی)، محمد بیگ (لرستانی) و خان آتش یا آتش بیگ و... را مصداق آن می دانند. [نامه سرانجام، ص۱۲۶ـ۱۹۵؛ برهان الحق، ص۶۴۳ـ۶۴۴] ضمنا اینکه می گویید صفی زاده اینچنین و چنان، ما در مقام دفاع از صفی زاده نیستیم ولی صفی زاده اگر مسلمان باشد معتقد به آخرت هست و دونادون ربطی به آخر الزمان ندارد بلکه موثر در آخرت افراد است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.