افزودن نظر جدید

برادر عسکري گفته بوديد تمام اسلاف صوفيه را يکان به يکان مي شناسم و کتب آنها و سره و ناسره آنها را مي شناسيد، اما انصافا قضاوت شما درباره عشريه خيلي بد بود. شما حتي نمي دانستيد عشريه چيست؟ چرا که در تعريف عشريه گفته بوديد:«عشریه در اصل مالی است که مرید با اختیار خود ان را به قطب میدهد تا در امور خیر هزینه شود چیزی شبیه انفاق است و اگر بعنوان خمس تلقی شود بدعت و حرام است .» و حال آنکه تعريف صوفيه از عشريه چيز ديگري است. اگر خود را به جاي ما قرار دهيد، و کسي بخواهد از صوفيه دفاع کند و شما بخواهيد آن را نقد کنيد، لله معناي عرفي عشريه را در نظر مي گيريد، يا معنايي که خود در ذهن داريد؟ آيا کسي غير از شما امروزه از لفظ عشريه چيزي غير از آنچه صوفيه امروزي به کار مي برند متبادر به ذهنش مي شود. آيا حقيقت عرفيه لفظ عشريه امروزه چيزي غير از آن است که صوفيه مي گوييند؟ درتعريف حقيقت عرفي آينگونه آمده:«هرگاه لفظى نزد عرف در معنايى حقيقت پيدا کند به آن حقيقت عرفى مي گويند ؛ به بيان ديگر، به لفظى که نزد عرف براى معنايى خاص وضع شده باشد حقيقت عرفى مى گويند ، مانند : لفظ " دابه " که در لغت به معناى جنبنده است ،اما نزد عرف به معناى چارپا مى آيد .»[اصطلاحات الاصول، ص 118] بنابراين ما براساس پاسخ هايي که شما به سوالات داده ايد، مطالب را نوشتيم و از هرگونه پيش داوري و فکر کردن درمورد افراد و اشخاص معذوريم. هدف ما روشنگري و بيان انحراف عده اي است که به نام دين، ضريه به دين مي زنند. ايشان در هر لباس و گروه و دسته اي باشند، مذموم بوده و تفکراتشان به خاطر انحرافاتي که دارد محکوم است. اگر نظر شما چيزي غير از آنچه ما از بياناتتان برداشت کرده ايم است، توضيح دهيد. با تشکر
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.