افزودن نظر جدید

عجبا-جای مرد خالی اگه میتونی و توانشو داری با ایران و ایرانی دربیفت اونوقت دیگه چاره نداری جز اینکه خودتو به خاطر افکار و کارت سرزش و مورد لعن قرار دهی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.