افزودن نظر جدید

دوست محترم لطفا قبل از فحاشی اندکی تامل کنید. شما می فرمائید مسح پا ها موجب کثیفی می شود. آیا با این منطق شما مسح سر باعث کثیفی نمی شود!!!!! آیا سری که به خصوص در ۱۴۰۰ سال پیش مدام در زیر نور خورشید و عرق بوده و چرب و چیلی بوده با مسح کردن باعث چرب شدن دست و کثافت کاری نمی شود!!!!! این چه منطقی است که شما دارید!!!! بیش از ۱۴۰۰ سال است که بدعت شستن پاها را با مسايل بهداشتی توجیه می کنید در حالی که قیاس باطلی است. آیا تیمم کردن در وقتی که اب نیست باعث بهداشت و تمیزی می شود؟!!!!! عقل هم چیز خوبی است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.