افزودن نظر جدید

اینقدر مغالطه و چشم پوشی از تاریح و واقعیت شما را به کجا میرساند یک بار هم شده با چشم باز و بدون تعصب به مسائل نگاه کن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.