افزودن نظر جدید

از ابتدا حرفهای شما منطقی به نظر میرسید ولی د ر ادامه خیر. فاصله زمانی داستان علی و اولادش تا زمانی که ما شیعه شدیم حدود هزار سال هستش. خیلی از این داشتانها هم که در خصوص علی و مخالفتش با عمری ها ساخته شده مربوط به همین چهارصد سال اخیره. ضمن بخش مهمی از ایرانیها به زور شمشیر شیعه شدن. اینها (منظورم شیعه و سنی) اینقدر هم با هم تضاد نداشتن و اصلا در طول هزاره اول اسلام این تعاریف وجود خارجی نداشته و مرز مشخصی نداشتن. ساز و کاری در اسلام هست که هیچ وقت اجازه نمیده شما آزاد فکر کنی اون هم مضامینی مثل شرک، الحاد، جهاد، حق و باطل، مرتد و هزاران ایراد جدی که در عصر کنونی به برخی آموزه های اسلام وارد است البته قسمتهای پایانی حرفهای شما منطقی به نظر میرسه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.