افزودن نظر جدید

درست است کوروش بزرگ با نام پارسی اش در قرآن ذکر نشده اما داستان ذوالقرنین تماما این حقیقت را می رساند که این نام عربی نمایانگر این شاه پارسی ست همچنین داستان های کوروش در کتاب های مقدس دیگر ادیان الهی نیز آمده است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.