افزودن نظر جدید

. تاریخ طبری تصریح دارد که ناآرامی ذکر شده در متن شبهه ، مربوط به ماجرای دیگریست و زمامدار امام نیز در آن ماجرا "زیاد ابن ابیه" بوده است : * وقتی مردم درباره علی (ع) اختلاف کردند (ماجرای حکمیت) مردم فارس و کرمان از دادن خراج به کارگزاران خویش امتناع ورزیدند ، علی (ع) "زیاد ابن ابیه" را بسوی ولایات فارس وکرمان فرستاد . مردم فارس در مورد "زیاد" می گفتند : رفتار این مرد عرب همانند خسرو انوشیروان بود که نرمش و مدارا می کرد و به جنگ نپرداخت و مردم به اطاعت او در آمدند. http://www.pasokhgoo.ir/node/90043----------------- یا گمان کرده اند که با پیروی از شعارها و سخنان انوشیروان (که قاتل بسیاری از مردم ایران است و ستمگرانه بسیاری از آبادی‌ها را با خاک یکسان نمود) به بهشت می‌روند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.