افزودن نظر جدید

مطلب خیلی خوب هست. با منطق است. با سند. با دلیل. ایرانی بودن یا نبودن اهمیت ندارد. انسان باید بود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.