افزودن نظر جدید

سلام. 1. کورش در کجای منشور گفته به خاطر احترام این حرفها را زده؟ کورش به صراحت میگوید که مردوک، خدای آسمانها و زمین هست. 2. بقیه خاندان هخامنشی هم زرتشتیان درست و درمان نبودند. در کل کتیبه های هخامنشی نامی از زرتشت نیست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.