افزودن نظر جدید

سلام به نظر شما بی تفاوتی نسبت به مسائل اطراف کار درستی است؟ از افرادی که در گذشته زندگی می کردند آثاری باقی مانده است، که بیانگر نظرات ایشان است و خواندن آثار و نقد کردن، وصله زدن نیست. ضمنا شناخت زاهد و کافر مربوط به ماست، چون در نتیجه تعامل با این افراد اثراتی بر ما مترتب است که در زندگی ما تاثیر دارد. چطور است که والدین فرزندان خود را از هم نشینی با افراد نا باب نهی می کنند، ولی برای ما مهم نیست که همنشین ما چه کسی باشد!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.