افزودن نظر جدید

دشمنی با اهل حق مخصوصا خاندان معظم اتش بگی در طول این سی و چند سال بعد از انقلاب باعث شده که به راحتی مورد اتهام قرار بگیرند وهیچ مسئولی پیگیر راست و دروغ ان نمیشود وقتی مطلب در مورد اهل حق هست عکس هم باید در همین زمینه باشه مخاطب همیشه اهل حق یا کسانی که در این مورد اطلاعاتی دارن نیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.