افزودن نظر جدید

اول و آخر یارِ همه انسان ها باید متکی به یارشون که ذات حق هست باشن و رهرو حقیقت در هر دین و ایمانی باشند . یا حق
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.