افزودن نظر جدید

سلام اگر نظر شما را درست بدانیم، کسی که بر خانواده اش نمی تواند رهبری داشته باشد، چگونه می تواند بار سنگین آخرت دیگران را بر دوش بکشد؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.