افزودن نظر جدید

بخدا جزئ برسنگ قبرهایشان که نوشته شده رهبران اهل حق حتی بر خانواده خودشان هم رهبری نداشته اند .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.