افزودن نظر جدید

برادر یه نگاه به تاریخ مهاجرت اریایی ها بینداز متوجه خواهی شد اریایی ها قوم بودند که از جنوب روسیه کوچیدند و به شرق ایران رفتن و در انجا به شاخه های مختلفی تنظیم شدن(پارت پارس و مادها که گروهیم به هند رفتن) زرتشت حدودا بین 3700 الی 4000 پیش در نواحی جنوب روسیه ظهور کرده بوده.زرتشت یک پیامبر اریاییست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.