افزودن نظر جدید

عرب نه برای خدا که برای شکم فقط و فقط جنگ کرد و بنیاد ایران را به باد داد و هنوز ما در حهل دین ماندیم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.