افزودن نظر جدید

در هیچ کجای تاریخ نیامده که مردم آذربایجان یا دیگر مناطق ایران نامه ای به عرب ها نوشته باشند که بیایید ما را مسلمان کنید.اگر شواهدی دارید ارائه دهید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.