افزودن نظر جدید

مرگ بر هرچه عرب زده و عرب زاده که درایران حضور دارند . شما تفاله های بازمانده هجوم اعراب هستید . امیدوارم به زودی آخرین تفاله ها هم ازبین برود وایران بزرگ ازوجود شما پاکسازی شود . رستم هرکس بود با دلاوری وجوانمردی در مقابل خلفای قاتل و جنایتکار واحمق اعراب ایستادگی کرد وشهید شد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.