افزودن نظر جدید

کی گفت لجبازی پادوسبانیان تا زمان شاه عباس بود و منقرض نشد گاوبارکان هم زردتشتی بود وبعد انقراض حکومت های محلی زیاد شدن و علوی ها هم به اینجا پناه اوردن با علوی بودن میشد رشت کرد و از دفاع کردن به حمله کردن روی اورد چون اون ور کوه ها پیروان قدرتمندی داشت که حال اعراب و عباسیان جاهل گرفت و دیگه قدرتشون رو اعراب به دست نیاوردن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.