افزودن نظر جدید

سلام اتفاقا شریعتی به شدت اعتقاد داره که کوروش اصلا زرتشت نبوده و آریایی به معنای وحشی بودنه! وحشیان هند ک به ایران آمدند را آریایی می نامیدند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.