افزودن نظر جدید

سلام به همه ایرانی های غیوروسلام به ارواح همه بزرگان جهان از ابتدای خلقت تا امروز.هموطنان تمام مطالبتان را خواندم ،چیزی که الان اهمیت دارد این است که ما در زمان حال زندگی میکنیم ودر کشوری به نام ایران که محل امن وامان وآسایش است برای ما ورویایی دست نیافتنی برای بیرون مرزی ها که ما این امنیت را مدیون رهبری حکیم وفرزانه که همچون دیده بانی توانمند ومقتدر استوار وراسخ ایستاده ویک تنه از آن در برابر تمام کرکسان نشته به انتظار محافظت میکند،هستیم پس شکر نعمت بجای آوریم و سربلند زندگی کنیم تا روزی که حجت خداوند بر ما تمام شود انشاءالله تعالی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.