افزودن نظر جدید

شما چجوری تشخیص دادین که مانی پیامبر نبوده؟ فرق تعلیمات مانی و زرتشت در چی هست که زرتشت پیامبر بودنش مشخص هست ولی مانی نیست؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.