افزودن نظر جدید

ولی کتاب صحیح بخاری از اصالت برخورداره بطوریکه بعد از کتاب خدا ,مهمترین کتاب در نظر اهل سنته و خیلی معتبره
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.