افزودن نظر جدید

کوروش هیچ کشتاری انجام نداد و شاه ماد و لیدی و نبوغید رو نکشت که باهش جنگ کردن این عمل رو افراد کمی انجام میدن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.