افزودن نظر جدید

شما خیلی انسان بی فکر و کم اندیشی هستی در کجا قرآن به صراحت بیان کرده که ذوالقرنین کورشه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.