افزودن نظر جدید

باز که تویی پشیوتن! ای بابا به چه زبونی بهت بفهمونیم ناسیونالیست بودن بده! ناسیونالیست بودن به معنای علاقه به وطن نیست! مطمئنا 1- پیامبر و قرآن رو قبول نداری 2- مسلمان نیستی و از اونجایی که میگی هستی منافق و کافری 3- انسان نیستی چون در سر انسان ها یک چیزی هست به نام مغز و یک وظیفه مغز تعقل و فکر کردنه که تو از اون عاجزی 4- مطالعه نداری چون هزار بار در مورد فردوسی چزت و پرت گفتی 5- باز هم انسان نیستی چون انسان های معتاد روزی چند مثقال تریاک میکشن ولی تو در کنار هروئین و بنگ و حشیشت روزی 400 مثقال تریاک میکشی و این یعنی متابولیسم بدنت با انسان ها متفاوته و نسبت به مواد مخدر مقاومت داری
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.