افزودن نظر جدید

این باستان پرستها عجب گردو خاکی به راه انداختن!!! بابا یکی نیست بهشون بگه شما که هیچ، از شما بزرگترش هم نتونست کوروش و امثال او رو پیش مردم عزیز کنه!!! وقتی که شاه مخلوع شما تمام قدرتش رو به کار گرفت و تمام ثروت این مردم بی چاره رو به تاراج داد تا جشن های 2500 ساله به را بندازه و فریاد کوروش تو بخواب که ما بیداریم سر داد نه تنها کاری از پیش نبرد، بلکه همین عمل او باعث شد تا سلطنت خودش هم زودتر نابود بشه. شما و اربابان غربی شما کی باشید که بخواهید به ملت ما دیکته کنید کی رو دوست داشته باشه و کی رو نه؟ به کی افتخار کنه! و....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.